Ang Pagwawakas ng Republikang Romano 3

1. “Si Julius Ceasar ay dakilang pinuno ng Rome”.
Si Julius Ceaser ay mahusay sa larangan ng digmaan at gayundin sa larangan ng pamamahala. Pinatanyag niya ang Rome hindi lamang sa Mediterranean pati na rin sa Europe at Asya.

2. “Suportado ng mga mamamayan ang mahuhusay na pinuno”
Sapagkat mas gaganahan ang mga mamamayan na paunlarin ang kanilang mga buhay at kanilang bansa kapag ang mamumuno sa kanila ay iyong karaptdapat na pinuno na gagabay sa kanila sa isang mapayapa at maunlad na bansa.

3. “Ang demokrasya ay umiiral sa pamahalaang republika”
Kagaya sa ating bansa, ipinapatupad ang pamahalaang republika at ang demokrasya na isang ideolohiyang pulitikal na tumutukoy sa tuwirang pakikilahok ng mamamayan sa pamamahala ng bansa ay ipinapatupad din.

Pahalagahan

1. Ang inggit ay puwedeng makapahamak sa tao. Ito ay nararamdaman tuwing nakikipagkumpara ka sa iyong sarili sa iba at sa tingin mo may bagay sila na wala ka.
2. Ang kahusayan sa pamumuno ay siyang tutulong sa pagpapaunlad ng isang bansa at nakakatulong sa pagdidirekta ng bansa sa tamang kasaganaan.
3. Ang salungatan sa Senado ay puwedeng maging isang mitya ng pagkakabulok ng pamahalaan sa isang bansa.
4. Hinangaan ko si Julius Ceasar.

Advertisements

2 responses to “Ang Pagwawakas ng Republikang Romano 3

Whatcha Say?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s