Ang Krusada(The Crusade)

Ang krus ay sagisag ng krusada. Ginagamit ito ng mga kabalyero(cavalier) at nasa tapat ng dibdib kung siya ay patungo sa isang labanan at nasa likod naman kapag galing siya sa isang labanan. Ang mga krusadang inilunsad ng mga Kristiyano laban sa mga Muslim ay nagtagal ng 200 taon.
Noong ika-11 dantaon, sinakop ng mga Turkong Seljuk ang Palestine at nilapastangan ang Banal na Libingang Bato sa Jerusalem. Nagalit ang mga Turko sa mga Kristyano kaya hindi na nila pinahintulutan ang mga Kristyano na maglakbay sa Banal na Lupain.
Nang ang mga Turko ay kumilos patungong Constantinople, tumawag si Emperor Alexius ng tulong kay Papa Urban II sa pag-asang mapag-isa niya ang Kanluran at Silangang Simbahan. Tumugon sa panawagan ng Emperor si Papa Urban II kaya nanawagan siya noong 1095 para sa isang krusada, laban sa mga Muslim. Nangako siya na sinuman ang sumali sa krusada ay mapapatawad sa kanilang mga kasalanan at maging ang kaniyang mga utang. Bukod pa rito nangako rin ang Papa na bibigyan niya ng lupa at makakalaya ang mga kriminal.
Marami ang naakit sa panawagan ni Papa Urban II. Tumugon sa panawagan ang mga Kristiyanong nakabatid, mula sa mga hari hanggang sa magbubukid. Inilunsad ang maraming krusada mula 1096 hanggang 1270.

Source: [Kayamanan III: Kasaysayan ng Mundo: Soriano, Antonio, Dallo, Imperial, Samson]

Advertisements

14 responses to “Ang Krusada(The Crusade)

Whatcha Say?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s