Ang Sistemang Feudalismo

Ang feudalismo ay isang institusyong pampulitika, pang-ekonomya, panlipunan, at pangmilitar na sumibol sa Europe sa gitna ng matinding pangangailangan.

Pagbangon ng Feudalismo
Nang mamatay si Charlemagne, nagsimulang magkawatak-watak ang kanyang imperyo. Sinamantala naman ito ng mga matataas na pinuno at mayayamang may-ari ng mga lupain at naging tagapagmana at kahalili ni Charlemagne. Sa gitna ng kaguluhan, naitatag ang feudalismo na siyang nagprotekta sa buhay at ari-arian ng mamamayan. Ang hari ang siyang may karapatang mamahagi ng mga lupain. Ang may hawak ng lupain ay tinawag na panginoon at ang lupang ipinagkakaloob ay tinatawag na fief. Ang seremonya naman kung saan ipinagkakaloob ang lupain ay tinawag na homage.

Paghina ng Feudalismo
Sa pagsapit ng ikalabintatlong taon, humina ang sistemang feudal. Karamihan sa mga panginoong feudal ay sumama sa krusada at karamihan naman ay hindi na nakabalik pa. Nagkaroon rin ng salot na tinawag na Black Death. Lumaganap ito sa buong Europa at lubhang nabawasan ang bilang nga mga manggagawa sa mga estadong feudal.

Epekto ng feudalismo
Nagdala ang sistemang feudal ng kaayusan at katatagan sa lipunang medieval. Sa pamamagitan ng mga kasunduang feudal sa pagitan ng mga panginoong feudal, nagapi nila ang mga lumulusob na tribo. Sa panahon naman ng kagipitan ay higit na nakabubuti sa isang magsasaka kesa noon na mas lantad sila sa anumang panganib.

Credits to: Kayamanan III: Kasaysayan ng Mundo [Soriano, Eleanor D. Antonio, Evangeline M. Dallo, Consuelo M. Imperial, at Maria Carmelita B. Samson]

Advertisements

10 responses to “Ang Sistemang Feudalismo

Whatcha Say?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s