Tungo sa Unipikasyon ng Germany

1. Ang Germany ay watak-watak sa Estado. Ang mga maharlika ay laging nag-aaway at nilalabanan ang kagustuhan ng emperador. Hanggang sa nahirang si Otto von Bismarck bilang minister. Naniniwala siyang ang mga pangunahing suliranin ay dapat resolbahin sa pamamagitan ng dugo at bakal at hindi puro debate lang. Ginamit niya ang matalinong pagpaplano, panlilinlang at lakas upang maisakatuparan ang layunin. Nabuo ang Germany pagkatapos ng ilang mahahalagang digmaan.

2. Ano ang epekto ng Nasyonalismo ng Germany sa mundo bago sumapit ang Unang Digmaang Pandaigdig?
Kaguluhan at madugong digmaan ang nasapit ng mundo dahil sa mga digmaang nakabilang ang mga bansa.

Advertisements

2 responses to “Tungo sa Unipikasyon ng Germany

Whatcha Say?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s